Grafički dizajn obuhvata dizajn svih materijal koji se štampaju

Pakovanje za kozmetički proizvod