2003 TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA

David Bošković
Dunja Bošnjaković
Aleksa Vasić
Anja Vergović
Marija Vukadinović
Nikola Golubović
Lazar Đelošević
Luka Đurović
Mihailo Ivanković
Lazar Janković
Anđela Jovanović
Petar Jovanović
Marina Jovičić
Nemanja Jovičić
Ivana Jolić
Žarko Knežević
Jelena Kutlašić
Vidosav Lazić
Anđela Lijeskić
Tanja Milosavljević
Tijana Mićić

Lazar Nikolić

Bogdan Panić
Relja Pašić
Ljubica Rogić
Pavle Savić
Igor Stojić
Jovana Tešić
Petar Tomašević
Tijana Tucović

2004 TEHNIČAR ZA DIGITALNU GRAFIKU I INTERNET OBLIKOVANJE