Sadržaj na sajtu

Trudimo se da svi elementi korišćeni na ovom sajtu budu original ili kupljeniZabranjeno je postavljanje radova koji krše autorska prava. U slučaju povrede autorskih prava ili nesporazuma između klijenta i lica angažovana preko ovog sajta Tehnička škola ne snosi odgovornost za nastalu materijalnu ili drugu štetu.