Loading...

Tehnička škola Užice aktiv Grafičarstvo nudi vam partnerstvo u projektima koje podrazumevaju izradu web sajta, grafičkog dizajna i fotografisanja proizvoda.

Partnerstvo ima za cilj razvoj komercijalnih sadržaja koji su korisni kompanijama ili pojedincima,

a doprinose razvoju učenika i škole.

 

Projekat Grafičari nastao je u međunarodnom projektu koji podržava inovaciju nastave i učenja u stručnom i tehničkom obrazovanju.

Naše područja rada zajedno sa Fondacijom ETF, Obrazovnim forumom i društvom GIZ, sprovodi inovaciju u nastavi koja za cilj ima veću motivisanost učenika, promociju učenika i njihovo povezivanje sa tržištem.

Web dizajn

Fotografija i video

Animacija

Grafički dizajn

Ilustracija

Dizajn ambalaže

Najznačajniji projekti

Klijenti

Naši timovi

Učenici

Nastavnici