GRAFIČARSTVO

Pre svega, treba istaći da je Tehnička škola jedina škola u Zlatiborskom okrugu koja školuje učenike u području rada grafičarstvo. Ovo područje rada je najmlađe, i prvi put je uvedeno 2003. godine. Te godine, kao i naredne, upisan je obrazovni profil tehničar pripreme grafičke proizvodnje. U narednom periodu smenjivali su se sledeći obrazovni profili – tehničar štampe, tehničar grafičke dorade, pa opet tehničar štampe. Prvu generaciju maturanata u ovom području rada škola je ispratila 2007. godine.

Velika promena nastaje 2008. godine kada je uveden ogledni obrazovni profil tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, koji je upisan i naredne školske godine. On stiče znanja o vrstama, oblicima i oblastima grafičkih proizvoda, o vrstama i primeni različitih grafičkih i umetničkih tehnika u osmišljavanju grafičkih proizvoda, kao i o vrstama, primeni i korišćenju različitih kompjuterskih programa. Stečena znanja se primenjuju za kreiranje proizvoda.

Posle ovog inovatiovnog profila uveden je Tehničar grafičke pripreme, 2016. godine. Da bi se 2019. godine u školu upisala prva generacija Tehničara za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. 

Tehnička škola bila je treća škola u Srbiji koja je upisala ovaj obrazovni profil. Učenici stiću znanja da izrađuju grafiku u „digitalnom svetu“. Ovaj sajt osmišljen na časovima praktine nastave i realizovan od strane učenika prve generacije.

0
učenika je završilo školovanje od 2003. godine
0
nastavnika stručnih predmeta
0
učenika trenutno se obrazuju u 4 razreda
0
učenika sa posebnim potrebama obrazuju se u 3 razreda

Projekat Grafičke prodavnice ima za cilj izradu web sajta na kojem su nude grafički dizajn proizvoda i slike koje izrađuju učenici škole tokom praktične nastave. Cilj je veće povezivanje učenika i tržišta rada kroz pravljenje učeničkih onlajn portfolia. Portfolio služi za privlačenje klijenata koji bi angažovali školu i učenike radi dizajna i poslužio bi poslodavcima da upoznaju potencijalne radnike.

Kreiranje jednog praktičnog, održivog mehanizma saradnje srednjih škola i poslodavaca u izvođenju praktične nastave i učeničkih praksi doprineće boljoj usklađenosti sistema srednjeg stručnog obrazovanja i tržišta rada i povećanju zapošljivosti mladih. Praktična nastava kod poslovnih subjekata (kompanija) učenicima omogućava upoznavanje sa stvarnim radnim situacijama već za vreme školovanja i priprema ih za zadatke koji ih očekuju na budućim radnim mestima.