Radove kačiti kao JPG fajl tako što ste prijavljeni na google, ukoliko nemožete da se prijavite koristiti ovaj nalaog: ucenikgraficar pass:graficar