Koliko loš dizajn glasačkih listića može uticati na rezultat izbora

Glasački listić u obliku leptira sa neusklađenim redovima predstavljen na izborima 2000. na Floridi značajno je uticao na odlugu ko će biti predsednik Amerike. Ne da su problem bili nusklađeni redovi, već i redosled imena kandidata favorizovali one na vrhu glasačkog listića.

Na ovom problematičnom glasačkom listiću pisalo je „Glasajte za jednog“. Trebalo je glasati u svakoj kategoriji, ali birači su mislili da bi na glasačkom listiću trebali izabrati samo jednog kandidata.

Problem sa ovim listićem je više izbora na različitim mestima na listiću. 9% birača nije popunilo sve izborne kolone koje su bile predviđene.

Postoje izbori na kojima glasači treba da naprave rangiranje kandidata, to može biti izazovno za dizajn.

U Americi deo izbora se odvija elektronski i potrebno ga je prilagoditi i glasačima sa problemima vidom ili upotrebom ruku.

Problem može da bude malo prostora na papiru i potreba da se smanjenjem papira uštedi na izbornom materijalu.