U grafičkom dizajnu, “white space” (ili negativni prostor) odnosi se na prazan prostor koji okružuje elemente. Iako se često koristi termin “white space”, ovaj prostor zapravo nije nužno beli niti negativan. Može imati bilo koju boju, teksturu ili uzorak. White space je važan dizajnerski element, baš kao i svi ostali: slike, različite moderne fontove, grafike itd.

Evo nekoliko ključnih tačaka o white space:

Mikro white space i makro white space:
Mikro white space je prostor između manjih elemenata kao što su slova, redovi teksta, paragrafi, ikone i dugmad.
Makro white space odnosi se na prostor između većih elemenata kao što su tekstualne kolone i grafike. Takođe se odnosi na margine i razmake.
Pasivni i aktivni white space:
Pasivni prostor je onaj između manjih objekata koji prolazi neprimećeno. Dizajneri ga koriste za postavljanje teksta ili organizaciju paragrafa i ikona.
Aktivni prostor se koristi da privuče pažnju korisnika i istakne određene elemente kao što su naslovi, logotipi ili grafike. Makro prostor se uvek koristi namerno kako bi se stvorila veća fokusiranost na određeno područje.
White space ima nekoliko važnih uloga u dizajnu:

Razdvaja i grupiše elemente:
White space pruža smernice o tome koji elementi pripadaju kojoj grupi. Takođe pomaže da se razdvoje pojedinačni elementi i grupe elemenata.
Na primer, u oglasu ispod možemo jasno videti tri grupe elemenata: naslov, telo teksta i logo sa sloganom. White space između ovih grupa usmerava gledaoca da razume sledeće:
Prva grupa je najvažnija, predstavlja izjavu brenda.
Druga grupa je manje važna i može biti opcionalna, jer je gledalac već razumeo poruku.
Na dnu desno je potpis brenda.
Dizajner koristi i makro i mikro white space kako bi razdvojio grupe i pojedinačne elemente unutar iste grupe.
White space je ključan za poboljšanje razumljivosti i čitljivosti teksta u dizajnu. Pravilno korišćenje mikro white space između linija i odgovarajućih margina može povećati razumevanje teksta za čak 20%

Pitanja koja se odnose na white space u dizajnu:

  1. Šta je mikro white space i kako se koristi u dizajnu?
  2. Kako makro white space doprinosi preglednosti i organizaciji elemenata na stranici?
  3. Zašto je važno koristiti white space između redova teksta kako bi se poboljšala čitljivost?
  4. Kako white space može privući pažnju na određene elemente na stranici?
  5. Koje su ključne uloge white space-a u grafičkom dizajnu?